Longtail boats transfer from Kuan Tung Ku pier to Koh Mook.
Share

Longtail boats transfer from Kuan Tung Ku pier to Koh Mook.